Meteen naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de website van Destinatum Medisch Advies is bedoeld als algemene informatie. Hoewel wij de grootst mogelijke zorg besteden aan de samenstelling en het onderhoud van de informatie op onze website, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Destinatum Medisch Advies aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Externe links
Deze website kan links bevatten naar externe websites. Destinatum Medisch Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop aangeboden wordt.

Auteursrecht
De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan over op Destinatum Medisch Advies of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren, te verveelvoudigen of op welke manier dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Destinatum Medisch Advies.

Wijzigingen
Destinatum Medisch Advies behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Door gebruik te maken van de website van Destinatum Medisch Advies gaat u akkoord met deze disclaimer. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.